طراحی حرفه ای استیکر تقویم

طراحی حرفه ای استیکر تقویم

استیکر تقویم (ثابت)

هزارتومان 35 ماهانه
 • بدون ذکر رویداد ها
 • قابل سفارش برای تلگرام / واتس اپ / سروش
 • جایگذاری لوگو / اطلاعات شما در قالب دلخواه شما
 • امکان سفارش طراحی قالب اختصاصی

استیکر تقویم (ثابت)

هزارتومان 40 ماهانه
 • با ذکر رویداد های روز
 • قابل سفارش برای تلگرام / واتس اپ / سروش
 • جایگذاری لوگو / اطلاعات شما در قالب دلخواه شما
 • امکان سفارش طراحی قالب اختصاصی

استیکر تقویم (متحرک)

هزارتومان 140 ماهانه
 • بدون ذکر رویداد ها
 • قابل سفارش برای تلگرام / واتس اپ
 • جایگذاری لوگو / اطلاعات شما در قالب دلخواه شما
 • امکان سفارش طراحی قالب اختصاصی

استیکر تقویم (متحرک)

هزارتومان 170 ماهانه
 • با ذکر رویداد های روز
 • قابل سفارش برای تلگرام / واتس اپ
 • جایگذاری لوگو / اطلاعات شما در قالب دلخواه شما
 • امکان سفارش طراحی قالب اختصاصی