پکیج های تولید محتوای اینستاگرام

معمولی
اقتصادی
تومان 1,500,000 ماهانه
✔️ تقویم محتوایی
✔️ طراحی قالب اختصاصی
✔️ 15 پست ثابت
✔️ 5 پست متحرک
✔️ 30 استوری ثابت
✔️ 5 استوری متحرک
✔️ 1 بنر تبلیغاتی ثابت
ویژه
حرفه ای
تومان 2,500,000 ماهانه
✔️ تقویم محتوایی
✔️ طراحی قالب اختصاصی
✔️ 30 پست ثابت
✔️ 10 پست متحرک
✔️ 30 استوری ثابت
✔️ 20 استوری متحرک
✔️ 2 بنر تبلیغاتی ثابت
✔️ 1 بنر تبلیغاتی متحرک