استیکرهای تقویم

استیکرهای تقویم جهت یادآوری و اعلام تاریخ و مناسبت هرروز درکانال و گروه ها بسیار کاربردی هستند. میتوانید آنها را با طراحی اختصصاصی جهت استفاده خودتان یا طراحی عام پسند جهت استفاده عموم و تبلیغ خود استفاده کنید.

این استیکرها درحال حاضر برای تلگرام ، سروش و واتساپ و ایتا قابل سفارش هستند.

قالب های آماده بدون ذکر رویداد ها :

طرح ۳
طرح ۲

طرح ۱
طرح ۶
طرح ۵
طرح ۴
طرح۹
طرح ۸
طرح ۷
طرح۱۲
طرح۱۱
طرح۱۰
طرح۱۵
طرح۱۴
طرح۱۳
طرح۱۸
طرح۱۷
طرح۱۶
طرح۲۱
طرح۲۰
طرح۱۹
طرح۲۴
طرح۲۳
طرح۲۲
طرح۲۷
طرح۲۶
طرح۲۵
طرح۳۰
طرح۲۹
طرح۲۸
طرح۳۳
طرح۳۲
طرح۳۱
طرح۳۶
طرح۳۵
طرح۳۴
۳۹
طرح۳۸
طرح۳۷
طرح۴۰

قالب های آماده با ذکر رویداد ها :

طرح ۰۳
طرح ۰۲
طرح ۰۱
طرح ۰۶
طرح ۰۵
طرح ۰۴
طرح ۰۹
طرح ۰۸
طرح ۰۷
طرح ۰۱۲
طرح ۰۱۱
طرح ۰۱۰
طرح ۰۱۴
طرح ۰۱۳

دکمه بازگشت به بالا